Vinderforslaget bearbejdes

Holdet bag det vindende forslag til omdannelse af busterminalen og flere centrale byområder i Hobro er nu i fuld gang med at detaljere og rette vinderforslaget til i tæt dialog med Mariagerfjord Kommune, Nordjyllands Trafikselskab og Realdania. Samtidig med at der tegnes på veje, stier og pladser, er Tegnestuen Fjorden valgt som totalrådgiver på den nye busterminalbygning, der opføres ud mod Brogade, og som skal rumme vente- og chaufførfaciliteter.

Udfold potentialerne

Realdania, Trafikstyrelsen og Mariagerfjord Kommune er gået sammen om at give et løft til Hobro bymidte. Omdannelsesprojektets centrale problemstilling findes i Brogade, som udgør en væsentlig barriere mellem bymidten og havnen, og som er en del af en trafikal struktur, der ikke længere er gearet til bymidtens trafik.

Projektet skal løsne op for tilgængeligheden i bymidten med hovedvægt på fremkommelighed og gode bykvaliteter. Med et samlet budget på næsten 40 mio. kr. bliver omdannelsen det største byudviklingsprojekt, som Mariagerfjord Kommune nogensinde har igangsat, og det skal være nøglen til omdannelsen af en række centrale by- og havneområder i Hobro. I løbet af 2014 og første halvdel af 2015 vil Mariagerfjord Kommune realisere et helstøbt bud på, hvordan Hobro bymidte kan omdannes, så bymidtens potentialer indfries, og en ny, inspirerende bymidte ser dagens lys.

KONTAKT


Plan

Østergade 22

9510 Arden

97113000